fbpx

Bomen herplanten

5 nieuwe plantingen voor elke aankoop

Wij vinden het belangrijk om te delen door onze verkochte bomen te vermenigvuldigen. Daarom zorgen we ervoor dat voor iedere verkochte plant via onze website vijf nieuwe bomen worden geplant. We werken hiervoor samen met Eden Reforestation Projects. Hun uitgangspunt: Plant Trees. Save Lives.

Madagascar, Employee

Wat doet Eden Reforestation Projects?

Het probleem

Ontbossing is een wereldwijd fenomeen dat door verschillende factoren wordt veroorzaakt. Deze factoren variëren van grootschalige slash and burn-agricultuur tot niet-duurzame landbouw.

De regio’s die het meest door ontbossing zijn getroffen zijn vaak ook de armste en meest onderontwikkelde gebieden. Mensen doen wat ze kunnen om hun gezin te onderhouden en worden vaak gedwongen om hun lokale omgeving te vernietigen om te overleven, zoals bomen kappen voor bouw-, brandstof-, hitte- en landbouwdoeleinden. Hun korte termijn is opgelost, maar de langetermijngevolgen zijn desastreus; ernstige overstromingen, erosie en woestijnvorming. 

aankDe oplossing

Er zijn twee sleutelelementen voor succesvolle herbebossing. Allereerst moet herbebossing een voordeel opleveren voor de lokale bevolking. De mensen die last hebben van de ontbossing zijn vaak ook degenen die in extreme armoede leven. Het is essentieel om met deze mensen samen te werken om een succesvolle en langdurige herbebossingsinspanning te bereiken. Eden Reforestation Projects maakt gebruik van de zogeheten een “Employ to Plant” -methodologie. Door een vaste baan kunnen arme dorpelingen beginnen met het betalen van dagelijkse levensbehoeften zoals voedsel, onderdak, kleding en medicijnen. 

Het tweede cruciale element is de financiering. Zonder donateurs, zakenpartners en subsidies is er weinig hoop op succesvolle en impactvolle herbebossing. 

En daar draag jij aan bij door de aankoop bij Onder een Boom.  

Duurzame samenwerking met Eden Reforestation Projects

Wij zijn blij dat we kunnen samenwerken met Eden Projects, want deze organisatie ondersteunt exact waar wij voor staan.

Al van oudsher nemen bomen een centrale plek in het leven van mensen in. Als plek om samen te komen, vruchtbaarheid, wijsheid, groei, om tot rust te komen, verhalen te delen en nieuwe herinneringen te maken. Wij willen delen door onze verkochte bomen te vermenigvuldigen. Daarnaast gaan wij voor een inclusieve samenleving, waar iedereen een plek verdient en waar iedereen recht heeft op eten, drinken, een dak boven het hoofd, scholing, werk. De basis voor een goed leven. De start van een nieuw verhaal.

“Wij gaan samen voor een duurzame wereld.
Voor elke verkochte plant bij Onder een Boom planten we 5 bomen terug”